O firmie


Firma ABIC POLSKA zajmuje się importem produktów leczniczych weterynaryjnych z Izraela, których producentem jest nasz wieloletni partner – firma Abic Biological Laboratories Ltd. Ponad 60-letnia obecność tych produktów na rynkach międzynarodowych jest potwierdzeniem wysokiej jakości, którą zapewnia producent.


Akcesja Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku spowodowała zmiany uregulowań prawnych związanych z importem leków spoza obszaru UE. Dzięki Polityce Jakości stosowanej przez ABIC POLSKA, która zachowuje zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania na etapie magazynowania, zwolnienia serii i dystrybucji produktów leczniczych weterynaryjnych, uzyskaliśmy pozwolenie na import i wprowadzenie leków weterynaryjnych do obrotu w krajach Unii.


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Życzymy Państwu satysfakcji ze współpracy z naszą firmą.

ABIC Polska Sp. z o.o.